Dr. Yıldırım CESARETLİ

1994 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 

2003 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji Doktorasını tamamladı. 2005-2006 yılında Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Zehir Araştırmaları Müdürü ve 2006-2011 yılları arasında ise Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. 02 Kasım 2011 yılında yürürlüğe giren 663 sayılı KHK gereği Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği Kadrosuna atandı. 2012 yılı başından beri de Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nda Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanı ve Biyolojik Ürünler Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Vekili olarak görev yapmaktadır.