Dr. Edibe Nurzen BOZKURT

1968 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ’da tamamladı, 1989 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 

1990 yılında Elazığ Tarım il Müdürlüğü’nde veteriner hekim olarak memuriyetine başladı. 1991 yılında Elazığ İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne kurucu üye olarak geçti ve laboratuvar şefi olarak görev yaptı. 1994 yılında Van İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne tayin oldu. Burada laboratuvar şefi, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerini yürüttü. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda 2003 yılında doktorasını tamamladı. 2005 yılında Ankara İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı, 2006 yılında Müdür oldu. 2012yılında Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Halk Sağlığı Laboratuvarları Dairesi’ne Daire başkanı olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir. TS EN ISO/IEC 17025’e göre Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar-Standardı, Dokümantasyon, Ölçüm Belirsizliği, Metot Validasyonu, Mikrobiyolojik Analizlerde Metod Validasyonu, Akredite Laboratuarlarda Kalitenin Sağlanması, İç denetçi Eğitimi, Teknik denetimciliği, Laboratuar Yeterlilik Testleri, Biyogüvenlik, Biorisk gibi konularda çeşitli eğitimler almış olup, halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde de eğitimini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesi olup, İngilizce bilmektedir.