Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı Istatiksel Verileri

31 Mar 2016 0 comment

Sifilis - Vaka Sayısı, Morbidite ve Mortalite Hızlarının Yıllara Göre Dağılımı

YıllarVaka SayısıMorbidite Hızı (Yüzbinde)Ölüm SayısıMortalite Hızı
20065070,7300
20073580,5100
20084500,6310,0014
20096820,9500
20104580,6300
20113830,5200
20122810,3710,0013
20133460,4510,0013
20144480,5800
20155020,6500

Lejyonella - Vaka Sayısı, Morbidite ve Mortalite Hızlarının Yıllara Göre Dağılımı

YıllarTürkiye'de Tespit Edilen VAKATürkiye'de Tespit Edilen ÖLÜMYurt Dışında Tespit Edilen VAKAYurt Dışında Tespit Edilen ÖLÜM
201051320
201160480
2012102530
201351530
201462500
201550560
 

Meningokoksit Menenjit - Vaka Sayısı, Morbidite ve Mortalite Hızlarının Yıllara Göre Dağılımı

YILLARKesin VakaMorbidite HızıÖlümMortalite Hızı
20004850,75580,0902
20015870,90580,0890
20025920,90270,0409
20036580,99350,0524
20046080,90260,0385
20052160,32170,0248
20061830,26150,0216
20071230,18140,0200
2008570,08110,0155
2009510,0750,0069
2010200,0320,0027
2011230,0330,0040
2012220,0340,0053
2013140,0230,0039
2014210,0300,0000
2015290,0430,0039

Tifo - Vakalarının Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar Nüfus Kesin VakaMorbidite Hızı
200064.269.0002584040,206
200165.166.0002562639,324
200266.003.0002439036,953
200366.795.0002052430,727
200467.599.0002452136,274
200568.435.00051687,552
200669.295.00015182,191
200770.158.00012971,849
200871.052.0001830,258
200972.039.0001200,167
201073.142.000510,070
201174.224.000250,034
201275.176.000200,027
201376.055.000270,036
201476.903.000230,030
201577.738.000120,015


İnfluenza

İnfluenza Benzeri Hastalık (IBH/ILI) sürveyansı belirlenmiş 17 ilde seçilmiş merkezlerde seçilmiş 180 aile hekiminin her hafta İnfluenza benzeri hastalık vaka tanımına uyan bir hastadan aldıkları numunenin ve kendilerine başvuran kişiler içerisinde “Grip Benzeri Hastalık” geçiren hasta sayılarının değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.
influenza1 2013-2014  Grip Sezonu 21. hafta sentinel sürveyans verileri
influenza2 2014-2015  Grip Sezonu 20. hafta sentinel sürveyans verileri
influenza3 2015-2016 Grip Sezonu 20. hafta sentinel sürveyans verileri

HIV/AIDS

 

Ülkemizde, 1985 yılından 31 Aralık 2016 tarihine kadar doğrulaması yapılan 13.158 HIV (+) kişi ve 1.537 AIDS vakası mevcuttur. Vakaların %78,2’si erkek, %21,8’i kadın olup %15,1’i yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Vakaların en fazla görüldüğü yaş grubu 30-34 ve 25-29 yaş grubudur. Bulaş yoluna göre dağılımına bakıldığında, vakaların %49,8’inin cinsel yolla bulaşmakta olduğu, cinsel yolla bulaştığı bildirilen bu vakaların 2/3’ünün bulaşma yolunun heteroseksüel cinsel ilişki olduğu bilinmektedir. Ayrıca, vakaların %1,5’inin bulaşma yolu damar içi madde kullanımı olup %46,7’sinin bulaş yolu bilinmemektedir.

      2016 yılı içinde ise 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 2470 HIV (+) ve 103 AIDS vakası  olmak üzere toplam 2573 vaka doğrulama testi pozitif tespit edilerek bildirilmiştir. Bildirimi yapılan vakaların %84,8’i erkek, %15,2’si ise kadındır. Vakaların %12,2’si yabancı uyrukludur. 2016 yılında bildirimi yapılan vakalardan 25-29  yaş grubu, diğer yaş gruplarına göre daha fazla sayıda bildirilmiştir. Yıllar itibarıyla hastalık trendinde artış izlenmektedir. 2011 yılında HIV pozitif kişi sayısı 661 iken, 2016 yılında bu sayı dört katından daha fazla artış göstererek HIV pozitif kişi sayısı 2470 olmuştur. 

Tablo 1. HIV (+), AIDS ve Toplam Vaka Sayısının ve Ölümlerin Yıllara Göre Dağılımı (Türkiye 2012-2016)*

Yıllar

HIV (+)

AIDS

TOPLAM

ÖLÜM

2012

986

97

1083

41

2013

1309

102

1411

28

2014

1894

137

2031

18

2015

2151

119

2270

13

2016

2470

103

2573

9

TOPLAM

8810

558

9368

109

*Son 5 yılda 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla doğrulanarak 30.06.2017 tarihine kadar bildirimi yapılan ve sisteme kaydedilen vaka sayılarıdır.

Tablo 2. AIDS Vakalarının Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Türkiye 1985 – 31 Aralık 2016)*

YAŞ GRUBU

   ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

0

3

3

1-4

4

5

9

5-9

4

5

9

10-14

3

2

5

15-19

8

2

10

20-24

51

15

66

25-29

124

26

150

30-34

206

49

255

35-39

200

42

242

40-44

173

23

196

45-49

157

26

183

50-54

121

23

144

55-59

87

18

105

60-64

47

15

62

65 ve üstü

54

7

61

Yaşı Bilinmeyen

30

7

37

TOPLAM

1269

268

1537

Tablo 3. AIDS Vakalarının Olası Bulaş Yollarına Göre Dağılımı (Türkiye 1985 – 31 Aralık 2016)*

OLASI BULAŞ YOLU

TOPLAM VAKA

YÜZDE

Heteroseksüel cinsel ilişki

647

42,1

Homoseksüel/biseksüel cinsel ilişki

165

10,7

Damar içi madde bağımlılığı

77

5,0

Anneden bebeğe geçiş

17

1,1

Nozokomiyal bulaşma

6

0,4

Homoseksüel/Biseksüel+madde bağımlısı

8

0,5

Hemofili hastası

5

0,3

Enfekte kan transfüzyonu

32

2,1

Bilinmeyen

596

38,7

TOPLAM

1537

100

Tablo 4. AIDS Vakalarının Uyruğa Göre Dağılımı (Türkiye 1985 – 31 Aralık 2016)*

UYRUK

HIV-AIDS TOPLAM VAKA

YÜZDE

Diğer Ülke Vatandaşı

183

11,9

T.C. Vatandaşı

1353

88,0

Bilinmeyen

1

0,1

TOPLAM

1537

100

*: 30 Haziran 2017 itibarıyla doğrulaması ve bildirimi yapılan vakalar.

 

Tablo 5. HIV(+) Kişilerin Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Türkiye 1985 – 31 Aralık 2016)*

YAŞ GRUBU

   ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

44

22

66

1-4

28

25

53

5-9

13

5

18

10-14

13

10

23

15-19

186

83

269

20-24

1223

413

1636

25-29

1815

569

2384

30-34

1788

527

2313

35-39

1482

380

1862

40-44

1101

278

1379

45-49

885

178

1063

50-54

598

153

751

55-59

432

120

552

60-64

256

56

312

65 ve üstü

244

63

307

Yaşı Bilinmeyen

114

54

170

TOPLAM

10222

2936

13158

Tablo 6. HIV(+) Kişilerin Olası Bulaş Yollarına Göre Dağılımı (Türkiye 1985 – 31 Aralık 2016)*

OLASI BULAŞ YOLU

TOPLAM VAKA

YÜZDE

Heteroseksüel cinsel ilişki

4724

35,9

Homoseksüel/biseksüel cinsel ilişki

1765

13,4

Damar içi madde bağımlılığı

150

1,1

Anneden bebeğe geçiş

125

1,0

Nozokomiyal bulaşma

57

0,4

Homoseksüel/Biseksüel+madde bağımlısı

12

0,1

Hemofili hastası

15

0,1

Enfekte kan transfüzyonu

58

0,4

Bilinmeyen

6276

47,7

TOPLAM

13158

100

Tablo 7. HIV(+) Kişilerin Uyruğa Göre Dağılımı (Türkiye 1985 – 31 Aralık 2016)*

UYRUK

HIV-AIDS TOPLAM VAKA

YÜZDE

Diğer Ülke Vatandaşı

2037

15,5

T.C. Vatandaşı

11097

84,3

Bilinmeyen

24

0,2

TOPLAM

13158

100

*: 30 Haziran 2017 itibarıyla doğrulaması ve bildirimi yapılan vakalar.

 

2016 YILI İSTATİSTİKLERİ

Tablo 8. AIDS Vakalarının Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Türkiye 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016)*

YAŞ GRUBU

   ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

0

0

0

1-4

0

0

0

5-9

0

0

0

10-14

0

0

0

15-19

0

0

0

20-24

4

0

4

25-29

6

1

7

30-34

8

1

9

35-39

11

0

11

40-44

14

1

15

45-49

17

6

23

50-54

15

2

17

55-59

7

2

9

60-64

4

0

4

65 ve üstü

4

0

4

Yaşı Bilinmeyen

0

0

0

TOPLAM

90

13

103

 

Tablo 9. AIDS Vakalarının Olası Bulaş Yollarına Göre Dağılımı  (Türkiye 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016)*

OLASI BULAŞ YOLU

TOPLAM VAKA

YÜZDE

Heteroseksüel cinsel ilişki

28

27,2

Homoseksüel/biseksüel cinsel ilişki

17

16,5

Damar içi madde bağımlılığı

2

1,9

Anneden bebeğe geçiş

0

0,0

Nozokomiyal bulaşma

1

1,0

Homoseksüel/Biseksüel+madde bağımlısı

0

0,0

Hemofili hastası

0

0,0

Enfekte kan transfüzyonu

2

1,9

Bilinmeyen

53

51,4

TOPLAM

103

100

 

Tablo 10. AIDS Vakalarının Uyruğa Göre Dağılımı  (Türkiye 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016)*

UYRUK

HIV-AIDS TOPLAM VAKA

YÜZDE

Diğer Ülke Vatandaşı

9

8,7

T.C. Vatandaşı

94

91,3

Bilinmeyen

0

0,0

TOPLAM

103

100

*: 30 Haziran 2017 itibarıyla doğrulaması ve bildirimi yapılan vakalar.

Tablo 11. HIV(+) Kişilerin Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Dağılımı (Türkiye 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016)*

YAŞ GRUBU

   ERKEK

KADIN

TOPLAM VAKA

0

6

3

9

1-4

3

0

3

5-9

1

1

2

10-14

0

1

1

15-19

54

7

61

20-24

322

35

357

25-29

390

64

454

30-34

350

68

418

35-39

304

53

357

40-44

190

56

246

45-49

168

31

199

50-54

136

21

157

55-59

72

18

90

60-64

54

7

61

65 ve üstü

41

12

53

Yaşı Bilinmeyen

1

1

2

TOPLAM

2092

378

2470

 

Tablo 12 HIV(+) Kişilerin Olası Bulaş Yollarına Göre Dağılımı  (Türkiye 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016)*

OLASI BULAŞ YOLU

TOPLAM VAKA

YÜZDE

Heteroseksüel cinsel ilişki

654

26,5

Homoseksüel/biseksüel cinsel ilişki

410

16,6

Damar içi madde bağımlılığı

8

0,3

Anneden bebeğe geçiş

12

0,5

Nozokomiyal bulaşma

6

0,2

Homoseksüel/Biseksüel+madde bağımlısı

1

0,0

Hemofili hastası

0

0,0

Enfekte kan transfüzyonu

4

0,2

Bilinmeyen

1376

55,7

TOPLAM

2470

100

 

Tablo 13. HIV(+) Kişilerin Uyruğa Göre Dağılımı  (Türkiye 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016)*

UYRUK

HIV-AIDS TOPLAM VAKA

YÜZDE

Diğer Ülke Vatandaşı

307

12,4

T.C. Vatandaşı

2163

87,6

Bilinmeyen

0

0,0

TOPLAM

2470

100

*: 30 Haziran 2017 itibarıyla doğrulaması ve bildirimi yapılan vakalar.

SİFİLİZ İSTATİSTİKLERİ 

Tablo 1. Sifiliz Vaka Sayılarının Yıllara Göre Dağılımı (Türkiye 2012 –2016)*

 

Yıllar

Vaka Sayısı

2012

281

2013

346

2014

448

2015

502

2016

836

*: 30 Haziran 2017 itibarıyla TSİM üzerinden bildirimi yapılan vakalar.

Son Düzenlenme Cuma, 28 Temmuz 2017 10:50