Doç. Dr. Selçuk KILIÇ

1967 Malatya, Akçadağ doğumludur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun olduktan sonra, Yozgat ili Sorgun İlçesi, Dişli Köyü Sağlık Ocağı Doktorluğu yapmıştır. 

1996 yılında Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürlüğü’nde başladığı Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık eğitimini 1999 yılında tamamlayarak Klinik Mikrobiyoloji uzmanı ünvanını almıştır. 1999-2002 yılları arasında değişik laboratuvarda görev almıştır. 2001 yılında Bakteriyel Zoonozlar Araştırma ve Referans laboratuvarı ve 2010 yılında Yüksek Güvenlikli Laboratuvarı (biyogüvenlik Düzey-3 laboratuvarı) kurmuştur. 2004-2014 yılları arasında Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolünün Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (proje 1-3) proje yönetim ekibi, tıbbi laboratuvarların laboratuvar bileşenlerinin tedariğinde görev aldı.2008 yılında Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Üniversite Doçent ünvanını kazanmıştır. Yurt içi ve yurt dışı 120 yayını ve üç kitap bölümü yazarlığı vardır. 2014 yılından itibaren Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanı vekili olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.