Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları Hakkında

24 Kas 2017 0 comment

18.07.2017 tarih ve 80962070-020-1262 sayılı Makam Onay’ı ile 04 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda; ülkemiz sürveyans verileri ile sunulan sağlık hizmetlerindeki gelişmeler/değişikler/yenilikler esas alınarak 31 Mayıs 2010 tarih ve 21832 sayılı yazı ekinde yer alan ulusal hastane enfeksiyonları sürveyans standartları tekrar değerlendirilmiştir. Değerlendirme neticesinde;

1- Yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar sürveyans standartları yenilenmiştir. 01 Ocak 2018’den itibaren yenilenen ve ek-1’de yer alan “Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları”nın esas alınarak sürveyans programlarının yürütülmesi,

2- Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların sürveyansında ek-2’de yer alan “ Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi”nde yer alan tanımların esas alınması rica olunur.

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları üst yazısını görüntülemek için tıklayınız.

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberini görüntülemek için tıklayınız.

Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Standartları Tekel İlkelerini görüntülemek için tıklayınız.

Son Düzenlenme Cuma, 01 Aralık 2017 16:09