Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarı Hakkında

18 Ara 2017 0 comment

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul 3 No lu Halk Sağlığı Laboratuvarı bünyesindeki İdrar Numunelerinde Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi Yapan Doğrulama Laboratuvarı, Sağlık Bakanlığı’nın 02.11.2017 tarihli belgesi ile yetkilendirilmiştir.

Kurumlar arası protokollerin yapılmasını takiben, numune kabulü yapılabilecektir. Protokollerin yapılabilmesi için numune gönderecek kurumların, laboratuvarla iletişim kurması gerekmektedir.​

Yasadışı madde analizi doğrulama laboratuvarı çalışılan parametreler listesini görüntülemek için pdftıklayınız.