Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Durumu Araştırması ve Bulaşıcı Olmayan Hastalık Risk Faktörü Sıklığı

02 Oca 2017 0 comment

T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde Türkiye’de bulunan Suriyeli mültecilerin bulaşıcı olmayan hastalıklara ilişkin temel durumunun değerlendirilmesi, bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri sıklığının tespiti, sağlık belirleyicileri ve sağlık bakım hizmetlerinin kullanım durumu ile bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik faaliyetlerin daha verimli şekilde planlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlar için politika geliştirme konusunda temel oluşturacak bilgilerin elde edilmesi amacıyla  “Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin Sağlık Durumu Araştırması, Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Mültecilerde Bulaşıcı Olmayan Hastalık Risk Faktörü Sıklığı” çalışması gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın saha çalışması Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis illerinde hane halkı bazında yapılmıştır.  Araştırmada, Türkiye’de bulunan Suriyelilerle uygun olarak revize edilen, Dünya Sağlık Örgütü’nün standart “The WHO STEPwise approach to noncommunicable disease risk factor surveillance (STEPS) - Bulaşıcı Olmayan Hastalık Risk Faktörleri Sıklığı İçin ADIMLAR” anket formu kullanılmıştır. 

Araştırma, dünyanın farklı ülkelerinde bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri prevalansı hakkında karşılaştırılabilir ve güvenilir bilgi sağlayan Dünya Sağlık Örgütü metodolojisine uygun olarak yürütülmüş olup mevcut araştırma bilindiği kadarıyla ADIMLAR metodolojisini mülteci nüfusuna uygulayan ilk araştırma niteliğindedir. 

Türkiye’de yaşayan Suriyelilere yönelik gerçekleştirilen bu çalışmanın bulaşıcı olmayan hastalıklarda mücadeleye olumlu yansımaları olacağına ümit eder, T.C. Sağlık Bakanlığı çalışanlarımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Dünya Sağlık Örgütüne ve araştırmanın yürütülmesine teknik destek sağlayan ulusal ve uluslararası tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Araştırma raporuna ulaşılabilecek linkler;

Türkçe rapor linki; http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/541

İngilizce rapor linki;  http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/542

Son Düzenlenme Cuma, 13 Ocak 2017 15:30