Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalışanları Temel Eğitimi Gaziantep Eylül 2017

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalışanları Temel Eğitimi” 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Gaziantep Tuğcan Otel’de gerçekleştirilmiştir.

02 Eki 2017 0 comment

11 Eylül 2017 Pazartesi günü Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcımız Sayın Dr. Mustafa UZUN nezdinde açılışı yapılan eğitime, Gaziantep Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Mustafa TANRIVERDİ, Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Muhsin AKBABA ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanımız Sayın Yrd. Doç. Dr. Dilek ÖZTAŞ’ın açılış konuşmaları ile başlanmıştır.

TSM Başkanı, hekim ve diş hekimlerine 5’er günlük; hemşire, ebe ve sağlık memurlarına 2’şer günlük 2 grup olmak üzere toplam 3 tur eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitime bölgede yer alan 8 ilden, toplam 48 hekim ile 94 hemşire, ebe ve sağlık memuru katılmıştır. Bu eğitimle birlikte toplam 3540 hekimin ve 652 hemşire, ebe ve sağlık memurunun eğitim alması sağlanmıştır.

Eğitimde katılımcılara Kurumumuzun misyon, vizyon ve stratejileri, mevzuat ve güncel saha uygulamaları, bilgi sistemleri, izleme ve değerlendirme, birinci basamak sağlık hizmetleri uygulamaları, bulaşıcı hastalıklar kontrol programları, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tüketici ve çalışan güvenliği ile sağlık okur-yazarlığı, iletişim ve temel halk sağlığı dersleri verilmiştir. Kurumumuzdan gelen daire başkanları/temsilciler tarafından derslerde, daire başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar ve sahadan beklentiler aktarılmış, ayrıca sahada yaşanan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri katılımcılarla birlikte değerlendirilmiştir.

15 Eylül 2017 Cuma günü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz ATEŞ, Aşı ile Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Osman TOPAÇ ve Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Muhsin AKBABA’nın kapanış konuşmalarının ardından eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle eğitim sonlandırılmıştır.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Toplum Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın sağlıkta hizmet kalitesinin arttırılması doğrultusunda ve aynı zamanda da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri çalışanlarının motive edilmesi amacıyla eğitim çalışmalarımız devam edecektir.