Vektörle Bulaşan Hastalıklar Bilgilendirme Toplantısı

Özellikle son yıllarda  küreselleşmenin etkisi ile turistik ve ticari ilişkilerin artması, iklim değişiklikleri, düzensiz göçler gibi nedenlerle belli bölgelerde sınırlı olan yeni yeniden önem kazanan hastalıkların görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaya başlamıştır.

07 May 2015 0 comment

Bu hastalıklarda tanıda gecikme hastalığın yayılmasına ve ölüme kadar giden ciddi sonuçlara yol açabilmektedir. Bu sebeple, bu hastalıklara dikkat çekmek, tanı tedaviyle ilgili güncel bilgileri paylaşmak amacıyla 04 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul'da Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlarına yönelik   “Vektörle Bulaşan Hastalıklar Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır.

Toplantının açılış konuşmasında Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanı Dr. Ebru Aydın, Vektörle Bulaşan Hastalıkların yüzyılımız için önemine değinerek, ülkemizde bu hastalıkların mevcut durumu hakkında bilgi vermiş ve özellikle İstanbul’un dünyaya açılan bir kapı olması dolayısıyla bu hastalıkların görülmesi açısından önemli bir noktada olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğüne, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneğine (EKMUD) ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğine (KLİMİK) toplantıya verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etmiştir.

Toplantıda Lyme, Leishmaniasis, Kalaazar, Dengue Virüsü Ateşi, Batı Nil Virüsü, Sıtma veChikungunyahastalıklarının epidemiyolojisi, tanısı, klinik belirtileri, tedavileri ve Bakanlığımızın hastalıkla ilgili yürüttüğü çalışmalar hakkında akademisyenler ve Başkanlığımız tarafından katılımcılara bilgi verilmiştir.