Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalışanları Temel Eğitimi-Ankara

04 Ara 2017 0 comment

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın düzenlediği “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çalışanları Temel Eğitimi” 06-10 Kasım 2017tarihleri arasında İstanbul Ramada Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

06 Kasım 2017 Pazartesi günü Halk Sağlığı Genel Müdürümüz Sayın Prof. Dr. İrfan ŞENCAN nezdinde, Eğitim Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Muhsin AKBABA’nın açılış konuşması ile eğitime başlanmıştır.

TSM Başkanı, hekim ve diş hekimlerine 5’er günlük; hemşire, ebe ve sağlık memurlarına 2’şer günlük 2 grup olmak üzere toplam 3 tur eğitim düzenlenmiştir. Bu eğitime bölgede yer alan 9 ilden, toplam 35 hekim ile 68 hemşire, ebe ve sağlık memuru katılmıştır. Bu eğitimle birlikte toplam 3672 hekimin ve 914 hemşire, ebe ve sağlık memurunun eğitim alması sağlanmıştır.

  Eğitimde katılımcılara Bakanlığımız misyon, vizyon ve stratejileri, mevzuat ve güncel saha uygulamaları, bilgi sistemleri, izleme ve değerlendirme,  birinci basamak sağlık hizmetleri uygulamaları, bulaşıcı hastalıklar kontrol programları, bağışıklama, bulaşıcı olmayan hastalıklar, tüketici ve çalışan güvenliği ile sağlık okur-yazarlığı, iletişim ve temel halk sağlığı dersleri verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzden gelen daire başkanları/temsilciler tarafından derslerde, daire başkanlıklarının yürüttüğü çalışmalar ve sahadan beklentiler aktarılmış, ayrıca sahada yaşanan sorunlar, görüşler ve çözüm önerileri katılımcılarla birlikte değerlendirilmiştir.

10 Kasım 2017 Cuma günü Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire başkanı Tacettin KIZILBOĞA, Çalışan Sağlığı Daire Başkanı Dr. Ahmet ÖZLÜ ve Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Muhsin AKBABA’nın kapanış konuşmalarının ardından eğitimi tamamlayan tüm katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle eğitim sonlandırılmıştır.

Genel Müdürlüğümüz, Toplum Sağlığı Hizmetleri ve Eğitim Daire Başkanlığı’nın sağlıkta hizmet kalitesinin arttırılması doğrultusunda ve aynı zamanda da birinci basamak sağlık hizmetleri çalışanlarının motive edilmesi amacıyla eğitim çalışmalarımız devam edecektir.

Son Düzenlenme Pazartesi, 04 Aralık 2017 16:51