İzleme ve Değerlendirme Eğitimi Antalya'da gerçekleştirilmiştir.

14 Ara 2017 0 comment

İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan "İzleme ve Değerlendirme Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Bilgi ve Becerilerinin Artırılması Projesi" kapsamındaki İzleme ve Değerlendirme Eğitim Programı, 04 - 08 Aralık 2017 tarihlerinde Antalya, Konya, Burdur ve Isparta illerinden katılan personel ile Antalya'da gerçekleştirilmiştir.  81 İlimizi kapsayacak eğitimler ile izleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alan personelin iletişim ve değerlendirme yöntemleri konusundaki bilgi, beceri ve tutumunu geliştirmek ile hizmet sunumunda standardizasyonu sağlamak hedeflenmektedir.

Son Düzenlenme Cuma, 15 Aralık 2017 11:16