Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2017-TBSA 2017

Ülkemizde beslenme, sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için Dünya’da olduğu gibi her 5 yılda bir “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” yapılması gereklidir. Çünkü ulusal beslenme sorunlarına yönelik etkin, yararlı ve sürdürülebilir besin, beslenme plan ve politikalarının hazırlanabilmesi, uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için güvenilir nitelikte araştırma verileri gereklidir.

Türkiye’de 1974 yılından sonra ülke çapında ve Türkiye’yi temsil edecek nitelikte örneklem üzerinde yapılmış araştırma verileri bulunmamaktadır. “1974 Beslenme, Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırması” Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı beslenme, sağlık ve besin tüketimi araştırması niteliğindedir. “1984 Gıda Tüketimi ve Beslenme Araştırması” ise, Türkiye geneline gösterge olmak kaydıyla 3 ilde (Ankara, İstanbul ve Adana) sağlık taraması yapılamadan gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010 ile son 36 yılda beslenme ve sağlık, son 26 yılda beslenme koşullarındaki değişmeler de saptanmıştır.T.C. Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği sonucunda “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010” ile gerçekleştirilmiş ve raporu yayınlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve “10. Kalkınma Planı (2014-2018) 1.21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı” kapsamında da yapılması öngörülen “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırma”sının 2017 yılında tekrarlanması planlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Araştırma örneklemi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tesadüfi örnekleme ile belirlenmiş olup çalışma 15 yaş üzeri yetişkinlerde tüm Türkiye’de yapılacaktır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) önerisine göre 24 saatlik besin tüketimi 15 gün ara ile iki kez yapılacaktır.

Araştırmada 3 sorukağıdından oluşmaktadır:   

  1. Demografi, antropometri, besin tüketim sıklığı, fiziksel aktivite durumu vb. gibi sorular
  2. Sağlık taraması için laboratuvar ve
  3. 24 Saatlik Besin Tüketim Formu (10-14 gün ara ile 2 defa yapılacaktır).
03 Eki 2017 0 comment

Ülkemizde beslenme, sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için Dünya’da olduğu gibi her 5 yılda bir “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması” yapılması gereklidir. Çünkü ulusal beslenme sorunlarına yönelik etkin, yararlı ve sürdürülebilir besin, beslenme plan ve politikalarının hazırlanabilmesi, uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için güvenilir nitelikte araştırma verileri gereklidir.

Türkiye’de 1974 yılından sonra ülke çapında ve Türkiye’yi temsil edecek nitelikte örneklem üzerinde yapılmış araştırma verileri bulunmamaktadır. “1974 Beslenme, Sağlık ve Gıda Tüketimi Araştırması” Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı beslenme, sağlık ve besin tüketimi araştırması niteliğindedir. “1984 Gıda Tüketimi ve Beslenme Araştırması” ise, Türkiye geneline gösterge olmak kaydıyla 3 ilde (Ankara, İstanbul ve Adana) sağlık taraması yapılamadan gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010 ile son 36 yılda beslenme ve sağlık, son 26 yılda beslenme koşullarındaki değişmeler de saptanmıştır.T.C. Sağlık Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği sonucunda “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2010” ile gerçekleştirilmiş ve raporu yayınlanmıştır.

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” ve “10. Kalkınma Planı (2014-2018) 1.21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı” kapsamında da yapılması öngörülen “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırma”sının 2017 yılında tekrarlanması planlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

Araştırma örneklemi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından tesadüfi örnekleme ile belirlenmiş olup çalışma 15 yaş üzeri yetişkinlerde tüm Türkiye’de yapılacaktır. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) önerisine göre 24 saatlik besin tüketimi 15 gün ara ile iki kez yapılacaktır.

Araştırmada 3 sorukağıdından oluşmaktadır:   

  1. Demografi, antropometri, besin tüketim sıklığı, fiziksel aktivite durumu vb. gibi sorular
  2. Sağlık taraması için laboratuvar ve
  3. 24 Saatlik Besin Tüketim Formu (10-14 gün ara ile 2 defa yapılacaktır).