Türkiye Çocukluk Çağı (2. Sınıf Öğrencilerde) Obezite Sürveyansı Girişimi Araştırması (COSI-TUR) 2016

27 Kas 2017 0 comment

Genel Bilgiler ve Çalışmanın Amacı:

Tüm dünyada sağlıksız beslenme ve hareketsizliğin neden olduğu obezite ve bağlı gelişen hastalıklar artmaktadır. Ülkemizde de benzer bir durum bulunmakta olup Sağlık Bakanlığı Staratejik Planı ve Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı   kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Sağlıklı toplumlara ulaşma hedefinde çocuklar önemli bir hedef grup olup MEB ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çocuklarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Yürütülen program ve  çalışmaların izlenmesinde  araştırmalar yapılması önemli aktiviteler arasındadır.

Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi tarafından, her üç yılda bir üye ülkelerdeki ilkokul 6-9 yaş grubundaki öğrencilere yönelik “Çocukluk Çağı Şişmanlık Araştırması (COSI)"  yürütülmektedir. COSI Araştırması’nın amacı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde okul çağı çocuklarının büyüme ve gelişmelerinin, besin tüketim alışkanlıklarının, fiziksel aktivite durumlarının ve okullardaki beslenme ve fiziksel aktivite uygulamalarının izlenmesi ve buna göre uluslararası ve ulusal sağlık politikalarının geliştirilmesidir. Üye ülkeler ulusal raporlarını hazırlarken, DSÖ tarafından karşılaştırmalı ülke analizleri yapılmaktadır. Anket ve uygulama rehberi DSÖ tarafından geliştirilmiştir.  Ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü COSI danışma grubu üyesi olup, Dünya Sağlık Örgütü protokol, kılavuz ve anketlerin hazırlanmasında, COSI ulusal ve uluslararası yayın komisyonunda aktif olarak görev almaktadır.

COSI Türkiye:

Ülkemiz 2012-2013 yılında araştırmaya 3. turunda dâhil olmuştur.  2013 yılında ilkokul 2. sınıf çocuklarda obezite %8.3, fazla kiloluluk %14.2 bulunmuştur. Araştırmanın 4. Turu olan COSI-TUR 2016 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Türkiye, 12 NUTS Bölgesi, kız–erkek cinsiyet bazında belirlenen örneklemle  585 İlköğretim okulunda, yaklaşık 11.732 öğrenci (5901 erkek, 5831 kız) ile yapılmıştır

Araştırmanın Organizasyonu, Ekipmanı, Yürütülmesi ve Raporlanması:

Okullarda saha ölçümleri İl Sağlık Müdürlükleri tarafından oluşturulan sağlık ekiplerince (diyetisyen, hemşire, ebe ve çocuk gelişimcileri )  yapılmıştır. İkişer kişiden oluşan 115 Saha Ekibi (230 kişi) ile veriler toplanmıştır. DSÖ tarafından önerilen tartı ve boy ölçerler Bakanlığımızca temin edilmiştir.

Anketler DSÖ’nün araştırma protokol ve kılavuzuna göre optik formda hazırlanmıştır.

Araştırmada üç tip anket kullanılmıştır: 

  1. Öğrenci Kayıt Formu, 2. Okul Kayıt Formu, 3. Aile Kayıt Formu (Gönüllü). Araştırmaya katılacak tüm çocukların velilerinden yazılı “Veli Onam Formu” alınmıştır.

Saha ekiplerinin eğitimi, anketlerin gözden geçirilmesi ve saha rehberlerinin hazırlanması, analiz, kitabın yazılması ve  edisyon/redaksiyon çalışmaları Hacettepe Üniversitesi bilimsel desteği ile  yapılmıştır.

İlkokul 2. Sınıf çocuklarda obezite, fazla kiloluluk durumları, fiziksel aktivite davranışları, beslenme davranışları, çocuklarda obeziteyi etkileyen okulların ve ailelerin özelliklerine  ilişkin çalışmada bulunan sonuçlar 30 Kasım 2017 Ankara Anemon Otelde (Konur 2 S. No 60 Kavaklıdere Ankara) Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ahmet Demircan, Milli Eğitim Bakanı Sn. İsmet Yılmaz (teşrifleri halinde)  ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. Dr. Eşref Fakıbaba (teşrifleri halinde)  ile Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof Dr Haluk Özen’in katılımları ile yapılacaktır. 


Davetiye için tıklayınız


 

Son Düzenlenme Çarşamba, 29 Kasım 2017 15:37