2015 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Değerlendirme Çalıştayı

11 Ara 2015 0 comment
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından 30 Kasım-01 Aralık 2015 tarihleri arasında 2015 yılında TSM İSG birimleri tarafından yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ve İSG hizmetleri sunumunda alınan ücretlerin revize edilmesi amacıyla "2015 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Değerlendirme Çalıştayı" yapılmıştır. Söz konusu çalıştay 18 ilden halk sağlığı müdür yardımcıları, çalışan sağlığı şube müdürleri, iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları ile Kurumumuz merkez teşkilatı çalışanlarının katılımıyla gerçekleşmiştir.