Kamuda İş Sağlığı, Güvenliği Ve Yasal Zorunluluklar Eğitim Toplantısı

26 Oca 2016 0 comment

Halk Sağlığı Müdürlüklerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla İSG hakkında eğitim, bilgilendirme ve değerlendirme amacıyla 19-20 Ocak 2016 tarihinde Ankara ilinde  “Kamuda İş Sağlığı, Güvenliği ve Yasal Zorunluluklar” isimli toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya il Halk Sağlığı Müdür Yardımcılarımız katılmıştır. Toplantı açılışı Kurum Başkan Yardımcımız Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI tarafından gerçekleştirilmiştir. Sayın Kurum Başkanımız konuşmalarında İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin önemine değinmiş ve bu hizmetlerin gelişerek devam etmesi konusundaki temennilerini dile getirmiştir. Sağlık Bakanlığının çalışan sağlığına yapacağı katkıların önemli bir yeri olduğunu vurgulamışlardır.

Açılış konuşmalarının ardından konunun uzmanı akademisyenlerce; “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Haklar ve Yükümlülükler” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Yaptırımlar ve Hukuki Durum” konuları işlenmiştir.

ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkililerince; “ 6331 Sayılı Kanun ve Kamuda Uygulama” ve “İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kurallar ve Güvenlik Kültürü” konuları, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı tarafından; “ Sağlık Bakanlığının İSG alanında Rolü” ve “ TSM İSG Hizmetlerinin Usul ve Esasları” konuları, ÇASGEM yetkilisi tarafından; “İşyeri Tanımı ve NACE kodları” konusu ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı yetkilisince “ İş Sağlığı ve Güvenliği Teftişleri” konuları hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır.

Toplantının genel değerlendirme kısmında ise; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Döner Sermaye Yönetimi Daire Başkanlığı, Atama Daire Başkanlığı, Özlük İşleri Daire Başkanlığı temsilcilerine sahada yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında sorular ve katkılar yöneltilmiştir.

Değerlendirmeye katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kurum Başkanlığımız temsilcilerine Kurum Başkan Yardımcımız Doç Dr. M. Kemal BAŞARALI tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Son Düzenlenme Perşembe, 28 Ocak 2016 16:41