Kahramanmaraş Akılcı Antibiyotik Kullanımı Aile Hekimlerine Eğitimi Şubat 2017

16 Şub 2017 0 comment
(0 oy)

Aile hekimlerimize ve aile sağlığı elemanlarımıza “akılcı ilaç ve antibiyotik kullanımı” “kronik hastalıklar için akılcı ilaç kullanımı” ve “evlilik öncesi danışmanlık eğitimi” verildi. Hızlı antijen testlerimiz aile hekimlerimize teslim edildi.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı ve antibiyotik direnci tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de karşı karşıya olduğu önemli sağlık sorunlarındandır. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) önerileri doğrultusunda Ülkemizde sağlık çalışanlarında ve halkımızda akılcı ilaç kullanımı yönünde davranış değişikliği oluşturma hedefiyle “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017” hazırlandı ve uygulamaya konuldu. Bu plan kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması amacıyla Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından 17-18 Ocakta Ramada Otelde merkez ilçelerimizle birlikte merkeze yakın ilçelerimizdeki Aile Hekimlerimize ve Aile Sağlığı Elemanlarımıza, 19-20 Ocakta Elbistan Sword Otelde Kuzey İlçelerimizdeki Aile Hekimlerimize ve Aile Sağlığı Elemanlarımıza Hizmet İçi Eğitim Programı düzenlendi. Açılış konuşmalarıyla başlayan programda Akılcı İlaç İl Temsilcilerimiz Uzm. Dr. Evrim GÜLDEREN ve Uzm. Dr. Haydar ÜRÜN tarafından “Akılcı İlaç Ve Antibiyotik Kullanımı”, Uzm. Dr. Mustafa Sağlam tarafından Aile Hekimliği 2017 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında “Kronik Hastalıklar İçin Akılcı İlaç Kullanımı” konularında eğitim düzenlenmiş olup ÇEKÜS biriminden M. Akif TERLİ, Dr. Medine ÇİTİL tarafından “Evlilik Öncesi Danışmanlık” Nesrin ÇOKHAKLI tarafından Cerecetta Aile Planlaması Yöntemi, Hakan ŞENER tarafından Laboratuvar İstemleri ve İşleyişi konularında da eğitimler verildi. Eğitim sonrasında her aile hekiminde 18 adet bulunacak şekilde Hızlı Antijen Testlerinin teslimi sağlanmış olup katılımcılara Katılım Belgesi verildi.