Mardin Yüzme Havuzu Denetimleri Temmuz 2017

04 Ağu 2017 0 comment
(0 oy)

Havaların ısınmasıyla insanların serinlemek için tercih ettikleri yerlerin başında yüzme havuzları gelmektedir. Bilindiği gibi yüzme havuzları turistik, dinlenme ve spor etkinliklerinin yapıldığı yerlerdendir. Yüzme havuzlarının tasarım ve kullanma özelliklerine göre değişik tipleri bulunmaktadır. Yüzme havuzlarının güvenliği ve hijyenle ilgili sorunları çözülmedikçe sağlık sorunları ve kazalar kaçınılmaz olmaktadır.

Havuz sularının kalitesi uygun olmadığı takdirde su kaynaklı bağırsak, göz, kulak, burun, boğaz, cilt ve solunum sistemi enfeksiyonları da görülmektedir.

Bu tür enfeksiyonlardan halk sağlığını korumak maksadıyla, Mardin halk Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir çalışma programı doğrultusunda;

İnsanların topluca girdikleri havuz ve havuz sularının kontrolü, ortamın teknik ve hijyenik şartlarının tespiti, uygun halin devamının sağlanması ve uygun olmayanların ıslah çalışmaları yapılmaktadır.

2017 yılı itibariyle Müdürlüğümüzce; daha kapsamlı ve ileriye yönelik çalışmalara da cevap verecek şekilde hazırlanan yönerge; “Müstakil veya Tesisler Bünyesinde Bulunan Açık ve Kapalı Yüzme Havuzları Hakkında Yapılacak Çalışmalara Esas Usül ve Esaslar” adıyla tüm ilçelere gönderilmiştir.

Bu bağlamda İlimiz dâhilinde bulunan havuzların denetimi; Müdürlüğümüz ve TSM elemanlarınca denetimler yapılmaktadır.

Çalışma Periyodu(Denetim Sıklığı):

Açık ve kapalı tüm yüzme havuzlarında Haziran- Eylül aylarında ayda bir, yılın diğer aylarında ise faaliyete bulunan kapalı yüzme havuzlarında ayda en az bir defa numune alma ve denetim çalışması yapılmaktadır.

Denetim:

Havuzların denetimi; Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan Müstakil veya Tesisler Bünyesinde Bulunan Açık ve Kapalı Yüzme Havuzu Denetim Formu kullanılarak yapılmaktadır.

Bu denetimlerde; havuza giren ham su ve kullanılan(yüzülen) su ile havuz müştemilatının; fiziki, hijyenik, teknik şartları ve personel durumu konusunda incelemeler yapılmaktadır.