Niğde Bebek Ölümleri Ve Sebepleri Eğitimi İle Bebek Dostu Belgeleri Eylül 2017

08 Eyl 2017 0 comment
(1 Oyla)

Bebek ölümlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında; Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Eğitim Salonunda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Dr. Selda YAVAŞCAN ’ın sunumuyla, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına olgu sunumu yapılmış, Bebek ölümleri ve sebepleri konusunda Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanları bilgilendirilmişlerdir.

Ayrıca, Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına 6 ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü bebek ve küçük çocuk açısından en iyi besin olduğundan, emzirme bir insan hakkı olarak kabul görmüştür.

Her bebek için en iyi besin, kendi annesinin sütüdür. Çünkü anne sütü yalnız bebeği en iyi şekilde beslemekle kalmaz, anne ile bebek arasında yaşam boyu süren ruhsal bir bağlantı kurulmasını sağlar. Kısaca anne sütü bebeğin hem vücudunu, hem de ruhunu besler.

Anne sütünün birçok faydası olduğu çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen çeşitli toplumsal, ekonomik ve kültürel nedenlerden dünyanın birçok kesiminde emzirme uygulamaları azalmış, emzirme süresi kısalmıştır. Yeni teknolojilerin hizmete girmesi ve yeni yaşam biçimlerinin benimsenmesiyle, bu geleneksel uygulamaya verilen önem, birçok toplumda belirgin bir şekilde azalmıştır.

Başarılı bir emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi için, annelerin doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında sadece aileleri ve toplum tarafından değil, bütün sağlık sistemi tarafından etkin olarak desteklenmesi gerekir.

Bu doğrultuda yapılan çalışmalar çevresinde Aile Hekimliği Birimi gruplandırılması kapsamına alınan Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi değerlendirmeleri yapılarak Aile Hekimlerimize Bebek Dostu Aile Hekimliği Birimi unvanı verilmiştir.