Van Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Eğitici Eğitimi Mayıs 2017

03 May 2017 0 comment
(0 oy)

Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme (ÇPGD) Programı, birinci basamak sağlık hizmetleri için geliştirilmiş bir programdır. Gelişimin en hızlı olduğu gebelik ve 0-6 yaş döneminde çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gelişimi etkileyebilecek ihmal, istismar, şiddet, beslenme yetersizliği ve gelişim geriliği gibi risk etmenlerini erken belirleyip, erken müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Müdürlüğümüzce düzenli aralıklarla aile sağlığı merkezlerinde görev yapan doktor, hemşire ve ebelere yönelik Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme eğitimleri yapılmaktadır.
Bu amaçlar doğrultusunda Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Şubesi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Ayten ERDOĞAN ve Çocuk Gelişimcisi Davut KAYA tarafından 28.04.2017 tarihinde aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına yönelik Çocuğun Psikososyal Gelişimi Destekleme eğitimi gerçekleştirilmiştir.