Yozgat Bebek Ölümlerinin Azaltılmasına Yönelik Değerlendirme Çalıştayı Aralık 2016

30 Ara 2016 0 comment
(1 Oyla)

Bir ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biri olarak kabul edilen bebek ölüm oranları, dünya tarafından olduğu gibi Sağlık Bakanlığı tarafından da dikkatle takip edilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye’ de bebek ölüm hızları son on yılda hızla düşerek, binde 29’dan 2015 yılında binde 7,6’ya inmiştir. Bu faaliyetler kapsamında Yozgat Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından 20.12.2016 tarihinde " Bebek Ölümlerini Önleme Çalıştayı" gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay gündeminde sezeryan doğumların azaltılması, il düzeyinde bebeklerin daha fazla sağlık kontrolünden geçirilmesi, daha fazla anne sütüyle beslenmesinin sağlanması, annelere, gebe kadınlara ve yeni doğan bebeklere hizmet sunan sağlık personelinin kapasitesinin geliştirilmesi, Gebe ve bebek takibinde Özel, Kamu 1.-2. ve 3. Basamak sağlık hizmetlerinin koordinasyonunda yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri, prematüre doğum nedenlerinin tespiti ve çözüm önerileri, hareketli nüfus ile mültecilerin tespit, takip ve izleminde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri tartışıldı.

Düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Akif KARAARSLAN, Gebelik, doğum ve sonrasında sağlık hizmetlerine erişilebilirlik, sağlık hizmetlerinden faydalanma ve bu hizmetlerin kalitesi yanında anne ve baba adaylarının eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal koşullar bebek ölümleri ile ilişkilidir. Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Bakanlığımız tarafından konu ile ilgili çeşitli programlar yürütülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye de bebek ölüm hızları son on yılda hızla düşerek 2007 yılında binde 29 iken, 2015 yılında binde 7,6 ya gerilemiştir. İlimizde ise 2011 yılında binde 8,9 iken 2015 yılında binde 6,6’e gerilemiştir. Bebek ve anne ölümlerine neden olduğu bilinen faktörlere yönelik programların sürdürülmesi, ölüme neden olan durumların tespit edilmesi, çözüme yönelik yeni programların hayata geçirilmesi, bebek ölümlerinin bu seviyelerden daha aşağılara düşürülmesinde önem arz etmektedir. Bu kapsamda yerel düzeyde bebek ölümlerinin nedenleri ile oluş biçimlerinin ayrıntılı olarak değerlendirileceği ve bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik yeni çalışmalar yapılacak, faaliyetlerimiz süreceğini belirtti.

2015 ve 2016 yılları bebek ölümlerinin detaylı olarak görüşülmüş özellikle önlenebilir bebek ölümlerinin ölüm nedenleri, sorunları ve detaylı bir şekilde tartışılmış bebek ölüm oranın azaltılması yönünde yerel düzeyde alınabilecek önlemler paydaş kurumlarla birlikte tartışılmış, önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla ilgili yol haritası belirlenerek çalıştay sonuç raporu hazırlanmıştır.