Bilecik Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimi Şubat 2017

13 Şub 2017 0 comment
(1 Oyla)

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmaları amaçlanmaktadır.

Söz konusu programın yürütülmesi, verilen hizmetlerde standart uygulamanın gerçekleştirilmesi ve birlikteliğin sağlanması için 2014/28 Sayılı Bakanlığımız “Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi" yayınlanmış olup toplum sağlığı merkezlerinde ve doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım hizmeti veren 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında gebelere eğitimler verilmektedir.

Gebelere verilecek eğitimlerin niteliği arttırmak, standartları sağlamak ve deneyim paylaşımıyla birlikte motivasyonu artırmak amacıyla eğitimci sağlık personelinin eğitimlerinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

Bu kapsamda İlimiz Toplum Sağlığı Merkezlerindeki gebe bilgilendirme sınıflarında görev alan sağlık personellerine yılda bir kez eğitim planı yapılması istenmektedir. Bu eğitimde yer alan program çerçevesinde planlanarak, İlimiz koşullarında multidisipliner bir eğitim ekibi (üreme sağlığı eğitimcisi doktor, ebe, hemşire, ilgili oturumlarda kadın doğum uzmanı, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist) oluşturulmuştur. Eğitim sonunda Halk Sağlığı Müdürümüz Uzm. Dr. Ömer BALCI tarafından katılımcılara katılım belgesi ve eğitim ekibine teşekkür belgeleri verilmiştir.