Denizli Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi Nisan 2017

13 Nis 2017 0 comment
(0 oy)

27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Müdürlüğümüzce düzenlenen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi 10-11-12/2017 tarihlerinde Denizli Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılmıştır. 32 katılımcıya üç gün süren eğitim programı sonrasında, haşere mücadelesinde kullanılan ürünler, mücadele edilmesi gereken halk sağlığı zararlıları, uygulamada kullanılacak teknik cihazlar, biyosidal ürünlerin kullanımında dikkat edilecek hususlar, biyosidal ürünlerin depolanmasında ve taşınmasında dikkat edilecek konular, zehirlenmeler ve ilk yardım ile antidotlar konusunda bilgiler, Çev. ve Çalş. Sağ. Şb. Mdr. Niyazi AKMAN, Uzm. Dr. Zühre ALPUA, Çev. Müh. Mustafa Kemal ŞENTÜRK ve Çev. Sağ. Tek Mustafa AKSOY tarafından verilmiş olup; eğitim sonunda sınavda 70 ve üzeri puan alan katılımcılara Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası verilmiştir.