Elazığ Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı Haziran 2017

12 Haz 2017 0 comment
(14 oy)

Kurumumuz Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile; tüm gebelerin doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmaları amaçlanmaktadır.

Söz konusu programın yürütülmesi, verilen hizmetlerde standart uygulamanın gerçekleştirilmesi ve birlikteliğin sağlanması için 2014/28 Sayılı Bakanlığımız “Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi" yayınlanmış olup toplum sağlığı merkezlerinde ve doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım hizmeti veren 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında gebelere eğitimler verilmektedir.

Bu kapsamda eğitim hizmetini halka sunması planlanan Elazığ ili ve ilçeleri toplum sağlığı merkezlerinde, Gebe Bilgilendirme Sınıflarında görevli 33 eğitimciye (ebe, hemşire, doktor ve sağlık memuru) yönelik 7-8-9 Haziran 2017 tarihlerinde Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimi gerçekleştirilmiştir.