Erzurum “Halk Sağlığı Haftası Şenliği” Eylül 2017

08 Eyl 2017 0 comment
(1 Oyla)

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası kutlanmaktadır. Halk sağlığı, bireyi sağlıklı ve üretken bir şekilde tutarak toplumsal gelişmeyi sağlamayı hedefler. Bu hedefe ulaşmak amacıyla bireylerin sağlıklarını korumak ve geliştirmek için gereken tüm sağlık hizmetlerini sunmak esastır. Koruyucu hekimlik çalışmalarını yaygınlaştırmak, eğitimler düzenleyip toplum bilincini artırarak hastalıkları meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek halk sağlığı çalışmalarının temel amaçlarındandır.

Bu kapsamda, Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü ilimizin en ücra köşelerine kadar ulaşan, ekip ruhu ile çalışan 1500’e yakın personeli ile vatandaşımıza birinci basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.

Hizmetlerimiz arasında ilimizde obezite ile mücadele ve fiziksel aktivitenin arttırılması kapsamında çalışmalar yürütülmekte olup, küçük yaşta çocuklarımıza sağlık kültürünü aşılamaya çalışmaktayız. Obezite çocukluktan itibaren günümüzün en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Çocukluk çağı obezite sıklığı 6-18 yaş arası %8,2 olarak saptanmıştır. 12-18 yaş arası fiziksel aktivite yapmayanların sıklığı %41,4’tür. Yetişkin obezite sıklığı ise %32’dir. Fiziksel aktiviteyi arttırmanın yollarından biri de kişileri bisiklet kullanmaya teşvik etmektir. Bisikletin alternatif bir ulaşım aracı olarak kullanıldığı ülkelerde, obezitenin daha az görüldüğü ve yaşam beklentisinin yüksek olduğu görülmektedir.

Bugün burada gençlerimize sağlıklı yaşam kültürünü benimsetmek ve ‘sağlıklı hayatı’ onların yaşamlarının bir parçası haline getirmek amacıyla birkaç kategoride yarışmalarımızı gençlerimize bisiklet dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın talimatları doğrultusunda Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak ilimizde bulunan çocuklarımıza 2015 yılından bugüne kadar düzenlediğimiz etkinliklerle 4453 bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün burada dağıtacağımız 740 bisiklet ile toplamda 5193 bisikleti kardeşlerimizle buluşturmuş olduk.

Bisikletlerimizin öğrencilerimize hayırlı olmasını dilerim.

Sağlığınız bizim için önemli.