Gaziantep Akılcı İlaç Kullanımı ve Hızlı Antijen Testi Eğitimi Şubat 2017

14 Şub 2017 0 comment
(0 oy)

“Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı 2014-2017” kapsamında önceliklendirilmiş faaliyet alanlarından biri olan antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanması amacıyla Gaziantep’te görev yapan aile hekimlerine yönelik “Akılcı İlaç Kullanımı ve Hızlı Antijen Testi” konulu değerlendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Toplantılarımızda, Gaziantep İlindeki hastanelerin enfeksiyon kontrol komitelerinde görev alan hekimlerimizin “Akılcı İlaç Kullanımı ve Hızlı Antijen Testi” kullanımı konulu sunumlarının ardından aile sağlığı merkezlerinde 1. basamak antibiyotik yönetim programlarının nasıl olması gerektiği tartışılmıştır.