Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Kurum Başkanımız Prof. Dr. Seçil ÖZKAN 1992 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl Artvin Yusufeli Merkez Sağlık Ocağında göreve başladı.1999 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimini tamamladı. 1999 yılından itibaren bir yıl süreyle Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Sağlık Ocakları Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılında Gazi Üniversitesinde “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2000 yılından itibaren dört yıl süre ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı.

2004 – 2006 yıllarında Yardımcı Doçent Doktor olarak görev yapan Sn. ÖZKAN, 2006 yılında Doçent Doktor, 2011 yılında da aynı üniversitede Profesör Doktor olarak göreve devam etti. 2010-2013 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde, Enstitü Kurul Üyeliği ile aynı üniversitede Kazaların Demografisi ve Epidemiyolojisi Bilim Dalı Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Başkoordinatör Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2012 yılında Gazi Üniversitesinde Rektör Danışmanlığı görevine getirilen Sn. ÖZKAN, 2013 yılında Gazi Üniversitesinde Etik Komisyonu Başkanlığı ve Eğitim – Öğretim Komisyonu üyeliği yaptı.

Halk sağlığı alanında faaliyet gösteren çeşitli derneklerde ve sivil tolum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik görevlerinde bulunan Sn. ÖZKAN’ın ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildirileri ve ödülleri bulunmaktadır. Gerek Üniversitenin gerekse Sağlık Bakanlığının yürütmüş olduğu projelerde, eğitim ve toplantılarda görev alan Sn. ÖZKAN, lisans ve lisansüstü düzeyde verdiği derslerin yanı sıra birçok kez tez danışmanlığı da yapmıştır. İyi düzeyde İngilizce bilen Sn. ÖZKAN, evli ve üç çocuk annesidir. 

Başkanımızın detaylı özgeçmişi görüntülemek için tıklayınız