Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak temel sağlık hizmetlerini, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Standardı gereklerine uyarak, tüm vatandaş ve çalışanların beklenti ve memnuniyetini sağlayacak şekilde gerçekleştirir.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında izleme, araştırma, analiz, program geliştirme ve yürütme vb. faaliyetlerini yeterliliği kanıtlanmış personeliyle, tarafsızlık, gizlilik ve doğruluk ilkelerine bağlı kalarak yürütür.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu; kaliteli hizmet sunumu için gerekli mali, teknolojik ve insan kaynağını sağlamayı, kalite yönetim sistemi standardı gereklerine uymayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

 

MİSYON

İnsan merkezli yaklaşımla, birey ve toplum sağlığını korumak ve geliştirmek, sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmek, halkın yaşam kalitesini yükseltmek ve halk sağlığını tehdit eden konularda gerekli tüm önlemleri almaktır.

 

VİZYON

Herkesin sağlığının korunup geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir Türkiye.